Em thấy nếu làm sửa chữa thì rất phát triển là đằng khác ạ! Vì hiện tại em cũng đang theo công việc sửa chữa các thiết bị điện tử điện lạnh ạ! Và em có quen 1 vài người bạn làm điện từ điện lạnh họ có thu nhập rất tốt là đằng khác ạ(những người làm nghề lâu và có tầm) em chỉ làm nhỏ lẻ thôi ạ