ai biết vấn đề sau xin chỉ giúp nhé thanks
-------------------------------------------------------
lỗi như sau:
khi mới cắm cổng usb thì nó nhận thấy serial (hình 2).
nhưng có bất kỳ chọn lựa nào trong setting thì nó lại báo ko nhận...