để làm chi vậy. dự là cấu tạo mạch đơn giản mà pin đến công tắc rồi tới led UV 4 bóng nối tiếp với 6 hay 7 dãy với một mạch sạc pin