TV em tự dưng âm thanh nhỏ xíu, mở volume thật to thì có tiếng nhưng rột rẹt rất khó nghe. Đây là bo của TV. Mọi người giúp với. Cám ơn mọi người