Ai có board quạt Saiko 997L bán em một bộ. Bo cũ bị chập kiểu gì cháy đen thui chập IC...