Trên diễn đàn bác nào có động cơ máy giặt như hình bán em 1 con với. Con động cơ của em bị vỡ vòng từ...