<TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KINH DOANH - HÀ NỘI>
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP INTEC
TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ
VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG: Nhân viên kinh doanh
Số lượng: 01 người
Yêu cầu trình độ: Đại học...