Những thiết bị bên mình là thiết bị chuyên dụng, không phải là thiết bị phổ thông, nên bên mình phải đào tạo qua cho thợ rồi mới sửa được thiết bị bạn à...