anh ơi cho em hỏi em đang vẽ Altium.....tại sao em di chuyển 2 linh kiện trong mạch in gần lại với nhau là nó cứ nhảy chồng lên nhau, khi di chuyển ra thì nó nhảy ra xa, Tóm lại là không đưa đc tới vị trí mình muốn...mà nó cứ nhảy qua nhảy lại....