Hai máy công suất như nhau mà 1 phòng 15m2 còn 1 phòng 22m2. Trong cùng chế độ, cùng thời gian thì phòng nhỏ hơn sẽ đạt độ lạnh nhanh hơn phòng lớn. Điều này chắc không ai bàn cãi rồi.
Và khi môi trường hác nhau, cơ thể cũng cảm nhận...