http://www.frankshospitalworkshop.com
Link trang web tải tài liệu kỹ thuật của các dòng máy y tế, thiết bị điện tử y sinh ở hầu như tất cả các mảng, rất hữu ích cho những người mới tiếp xúc với các thiết bị điện tử y sinh.