kính mong các bác giúp em, vì e không phải dân điện tử. e muốn reset con này, vì nó nhớ 3 lần lỗi là mạch không chạy
nó là con này
http://au.element14.com/nxp/mc908jk3...-FINDCHIPS-SEP
bác nào biết...