Các bác có phần mềm hex để so sánh để rom cho em xin với. Em cảm ơn các bác