Xin chào mọi người, hiện tại mình có tham khảo 1 mạch trên mạng về việc dùng LM358 để bật quạt khi nhiệt độ nóng lên.
Tuy nhiên, khi mình mô phỏng trên protues thì có các trường hợp xảy ra:
+ Khi bắt đầu, biến trở ở mức...