Em đã từng có ý định làm 3 cái vòng đeo tay (hoặc nhiều hơn) cho bố, mẹ và con.
Khi con chạy ra xa khoảng bao nhiêu so với người ở gần nhất thì sẽ báo động trên tay của bố hoặc mẹ.
Khi có 1 mình mẹ (hoặc bố) thì sẽ báo cho...