Tình hình là mình đang cần 1 mạch buck xài pin li-on nhưng trên thị trường các mạch buck đều cần đầu vào trên 4v để hoạt động nên không phù hợp. Nên có ý tưởng sửa đổi mạch boost dùng ic mt3608 bằng cách thay cuộn cảm bằng 1 biến áp...