Cách tốt nhất là mua cái motor 12v thay thế, chứ dùng mạch buck hay module PWM thì giá nó cũng ngang = cái motor mới rồi.