mọi người cho mình hỏi vì sao mạch lc meter 89c52 của mình tần số mình đọc từ lm311 lại không ổn định cứ trồi sụt liên tục vậy có cách nào làm cho nó đứng yên ở một tần số nhất định không ạ lm 311 mình đấu y như hình chỉ có...