chào chủ thớt, mạch này mình làm được, bạn cho hỏi công suất nguồn bao nhiêu W, cả nguồn vào và ra? khi nào bạn cân mạch? cần bao nhiêu bộ?