Mình thấy trang này có khá nhiều tài liệu thủy lực khí nén rất hay https://www.ebookbkmt.com/