Tiếc là xa quá!!! Mình ở Bắc Giang không biết có việc nào như vậy không.