Em thấy trên mạng có xquang thường quy 500mA và cao tần 500mA. Anh có thể nói rõ hơn nó khác nhau như thế nào được ko ạ. Và cao tần thì lợi thế gì hơn so với thường quy ạ