Có ai đang tìm hiều thiết bị tạo ionizer nữa không ạ? Em cũng mới đang tìm hiểu cái này ạ.
Về Ionizer, hiện tại rất nhiều công ty trên thế giới đã tích hợp vào sản phẩm lọc khí của họ (Sharp, Panasonic, ...). Hầu hết các bài báo...