mọi người cho mình hỏi mình đang làm đồ án về mạch điều khiển từ xa. bằng pic 16f84a tất cả ok chạy rồi nhưng giờ mình muốn thêm vào đó. khi nhập mật khẩu thì thiết bị mới hoạt động. mình lại không rành về...