Em có lệnh này để chạy file thực thi detach usb
./usbdetach -v -p /dev/ttyUSB1
nhưng không có file ttyUSB1 trong thư mục dev , nên nó báo lỗi, xem trên mạng có mấy cái fixed name nhưng không hiểu lắm , ai biết chỉ giúp em với ạ . Cảm ơn mọi...