Mới đây xảy ra một vụ điện giật chết người do dùng điện thoại trong khi sạc. Theo lời giải thích của người đăng: do dây sạc iphone bị gãy gây chập hai dòng điện dẫn đến cháy cục sạc nên dây sạc bị chạm với dòng điện 220V....