Chủ nhà là bác http:@phamlinhddk . Ko hiểu sao bác ấy lặng mất tăm sau khi vừa khởi xướng. Đến nay ae cũng đã có cái bo riêng.