Kinh! Lâu nay ko ghé thớt tưởng phải R.I.P chứ ai dè các bác tranh luận sôi nổi thế. Lâu quá!
Lở hẹn các bác cái dự án avr. Firmware thì ok nhưng lại ngại vẽ mạch in. Nay thì định chuyển qua con N76e003 mạnh mẻ hơn. Có bác nào chuyên phần...