mình có cái board chỉ nập được vài lần là bị lỗi 0h rồi mạch nạp không nhận chíp nữa
mọi nguoif cho ý kiến được không...