không nhất thiết IN phải vào IN+ nóng thì cần đo xem điện áp DC ở tùng con xem có ở 0v không điện áp DC lệch 0V quá lón là ic phân cực tĩnh không tốt. còn thay đổi độ lợi thì thay đổi R5 nhưng sẽ làm thay đổi tần số cắt trên cần tính...