MÔ TẢ CHI TIẾT CÔNG VIỆC
Tìm kiếm thông tin, tiếp cận các khách hàng tiềm năng.
Tư vấn, giải thích cho khách hàng về dịch vụ Internet ( ADSL, FTTx, IPTV, IVOICE…) do FPT Telecom đang cung cấp.
Đàm phán thương lượng, xúc tiến việc thực...