Nhờ ae giúp đỡ nồi cơm Supor chạy tầm 10s tự rest lại ban đầu