chào các bác
em đang làm đồ án chạy chữ trên led matrix 8x32 nhưng mà khi làm mô phỏng chữ chạy ở mức điện áp 1 khác với mức điện áp 0
1 bên thì mượt đúng chữ, 1 bên thì cứ ra nét thừa nét thiếu
các bác có cách gì khắc...