Đồng ý với thanhfdc. Hình như nguồn xưng này không có hồi tiếp. Tôi nghĩ nên dùng pwm 3846 hoặc 3825 và đưa áp tải hồi tiếp về để điều khiển cho ổn áp. Cách hồi tiếp tốt nhất là dùng hỏi tiếp dạng ổn dòng. Nếu bạn cho biết chính...