Thầy giáo cho em hỏi phần thắt lại có phải vì để chịu điện áp cao thì bên trong cấu tạo như 2 tụ mắc nối tiếp như trong hình

Mấy câu còn lại em chịu chết luôn...