- Lâu nay em vẫn dùng dòng sam cortex m0, m3 của atmel để làm mấy dự án nhỏ lẻ. Sau khi microchip mua lại atmel thì về lâu dài sau này các dòng sam còn được phát triển tiếp nữa không ?
Nhất là phần mềm atmel studio ?
- Khi mua tầm hơn...