Con tran 8050 bị chập nó ở mạch driver hay mạch quạt giải nhiệt vậy bạn?

Trước hết, bạn cách ly các mạch đó ra để xem biến áp xung làm việc tốt chưa? Nếu tốt thì kiểm tra phụ tải.

Nếu chưa có áp ra, bạn kiểm...