Ở Hà Nội Chefs có nhiều cửa hàng bảo hành. Bạn liên lạc với họ xem sao, quan trọng là họ có sẵn sản phẩm như bạn mong muốn không thôi chứ làm gì đắt gần như bếp mới.
Tôi từng thay kính bếp hồng ngoại đơn của họ (loại tốt) có giá 400k. Chúc may mắn.