Thấu hiểu được nhu cầu của khách hàng tại Việt Nam trong việc muốn tìm hiểu về các phần mềm thiết kế PCB, đặt biệt là hiểu rõ hơn về các công nghệ mới nhất trong Altium Designer 17.
Công ty PCB GraphTech Việt Nam phối hợp với công...