mọi ng cho e hỏi_ e có cái pin của xe đạp điện 48v_ mà nó bị hỏng_ mở ra toàn cell nhỏ với 1 bo mạch_ vậy mjh nên kiểm tra ntn_ ai đã từng làm_ chỉ e với