Cám ơn bro nhé. Mình kiếm con nguồn xung 24v 20 A về chỉnh xuống 20v cắm chạy phe phé....