ai giai thích cho em nguyên lí của mach này được không ạ, em muốn làm theo...