chào anh giời em cũng đang cần tài liệu về kinect ... anh có tài liệu tham khảo về kinect cho em xin với :v :v :v thank you...