Mấy cô bác anh chị giúp e với pic 12f thì còn nào là đầy đủ nhất về tất cả phương diện,
E định quét 5 led với kiểu viền đuổi và kiểu sao băng thì chọn loại pic nào và code thế nào
E ko bik quét led và PWM led thì kết hợp trên...