Cám ơn bác, mạch này thì em cũng có, em cần cái mạch đối xứng có nguồn âm để chạy TDA thôi.
Bài này trùng hợp em cũng mới đọc xong,họ hướng dẫn là hd để chạy được với đầu vào <10V....