Chào các bác, e có khá nhiều mạch để nghe nhưng vẫn ưng nhất con này. mạch em tháo trong dàn ra tuy cũ nhưng em đã làm lại rất cẩn thận và nghe cũng được gần năm rồi.

Gần đây bị hiện tượng nhảy rơ le khi đang nghe.
Em đo...