Nguyên lý hoạt động của mạch đính kèm như thế nào vậy mấy anh? vui lòng giúp đỡ nhé...