mọi người giúp em với ạ chữ "Khoa Điện" nhé ạ
em cảm ơn