Hi. Em nghĩ là nếu ở ngoài trời thì quay hẳn loa ra hướng k bị thu của mic ấy. Không thì chỉnh vài thông số của bộ RPT, DLY cũng tạm ổn. Nhưng không hết hoàn toàn 💯% volume đâu ạ.
hóng thêm cao nhân chia sẻ. Hi