Hi. Vấn đề của bạn này thì mình cóc góp y thôi nhé, hay bị nhất mà hầu hết các loa dùng một thời gian xong bộ không mới đúng ý lại thường bị 1 là ở các jac cắm, tiếp xúc không đều. Hoặc 2 do núm vặn volume bị hư, làm cho dải trở...