Hiện tại em đang cần mua con cảm biến trên nhưng khó quá các bác ạ, Model SHT 75 thì còn vài con trong miền nam. Máy của em đang dùng SHT71.
Nhưng sai số của con SHT71 là (Max. RH tolerance ±3%RH) còn con SHT75là Max. RH tolerance ±1.8%RH.
Em cũng chỉ là mày mò và cần mua chứ...