Em ở HN, đang làm mạch thấy có con ic 74LS126 đệm 3 trạng thái này mà tìm các trang lớn không có, có ai biết mua ở đâu có không ạ, hoặc thay thế như nào ạ. Em cảm ơn