bạn liên hệ qua gmail: anhtu2101@gmail.com nhé. Mình sẽ giúp !