Em đang có bài tập về đo tần số của encoder ạ
Dù đã nghiên cứu ở rất nhiều nơi và cũng bỏ ra kha khá thời gian nhưng e vẫn chưa làm thành công. Không biết do code em sai hay là em đang hiểu nhầm bản chất nữa ạ
Mong mọi người...