Hiện nay, với xu hướng toàn cầu hoá. Nhu cầu trao đổi thông tin kết nối giữa các doanh nghiệp, cũng như nâng cao kiến thức trình độ nhóm ngành ngày càng gia tăng. Chúng tôi vui mừng thông báo là đơn vị đứng ra tổ chức và kết nối các CÔNG...