Đây là sản phẩm đồ án tốt nghiệp dành giải đồ án xuất sắc năm 2016 của một anh Lớp Kỹ thuật máy tính, Đại học Bách Khoa Hà Nội. Mọi người cho em hỏi, có thể kể tên những phần cứng chính được sử dụng trong sản phẩn này,...