ui vậy xa quá mình ở trong hcm, bữa giờ reset lại máy quên mất mật khẩu làm ko vào đc. chắc để đem ra nhật tảo xem sao chứ thợ gần nhà toàn lắc đầu ...