Trước đây có thế hệ mạch cân bằng chủ động hoạt động theo nguyên lý so áp giữa 2 cell (hoặc 2 chuỗi) liền kề nếu điện áp này >100mV mach cận bằng sẽ được kích hoạt và sẽ dừng hoạt động cân bằng khi độ chênh điện áp giảm xuống còn 30 mV
Hiện nay có dòng sản phẩm mới gọi là cân...